Latvijas Bankas bilance

oct-2022
sep-2022
aug-2022
jul-2022
jun-2022
Bilances datums: 31.10.2022
(tūkstošos eiro)
Publicēšanas datums: 11.11.2022
31.10.202230.09.2022
AKTĪVI25 457 38826 071 101
Zelts un zeltā izteiktās prasības353 054364 792
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 927 6594 051 462
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 568 282576 454
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 359 3773 475 008
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem533 855544 960
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem152 195351 266
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro575 600575 600
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas575 600575 600
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm1130 601
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro13 848 16313 902 001
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem12 906 51412 966 047
Pārējie vērtspapīri941 649935 954
Eirosistēmas iekšējās prasības5 867 8105 874 903
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā116 472116 472
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm157 202157 202
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā5 594 1365 601 229
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi199 041375 516
PASĪVI25 457 38826 071 101
Banknotes apgrozībā5 604 0155 614 153
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā4 789 1205 863 597
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)307 421450 814
Noguldījumu iespēja4 481 6995 412 783
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm87 10153 335
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem3 597 1143 151 304
Saistības pret valdību2 305 3811 856 172
Pārējās saistības1 291 7331 295 132
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem44 85131 215
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem614 752672 830
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem0
Eirosistēmas iekšējās saistības9 912 2169 819 512
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)9 912 2169 819 512
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības508 615542 843
Kapitāls un rezerves299 604322 312
Bilances datums: 30.09.2022
(tūkstošos eiro)
Publicēšanas datums: 12.10.2022
30.09.202231.08.2022
AKTĪVI26 071 10126 102 703
Zelts un zeltā izteiktās prasības364 792366 323
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem4 051 4624 354 131
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 576 454572 143
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 475 0083 781 988
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem544 960520 433
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem351 266160 125
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro575 600596 600
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas575 600596 600
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm30 60129 003
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro13 902 00113 932 884
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem12 966 04712 919 289
Pārējie vērtspapīri935 9541 013 595
Eirosistēmas iekšējās prasības5 874 9035 906 582
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā116 472116 472
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm157 202157 202
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā5 601 2295 632 908
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi375 516236 622
PASĪVI26 071 10126 102 703
Banknotes apgrozībā5 614 1535 649 713
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā5 863 5975 464 815
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)450 8145 464 815
Noguldījumu iespēja5 412 783
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm53 335261 543
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem3 151 3043 847 712
Saistības pret valdību1 856 1722 286 009
Pārējās saistības1 295 1321 561 703
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem31 21531 722
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem672 8301 158 350
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem0295 577
Eirosistēmas iekšējās saistības9 819 5128 364 061
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)9 819 5128 364 061
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības542 843504 432
Kapitāls un rezerves322 312524 778
Bilances datums: 31.08.2022
(tūkstošos eiro)
Publicēšanas datums: 12.09.2022
31.08.202231.07.2022
AKTĪVI26 102 70326 199 159
Zelts un zeltā izteiktās prasības366 323368 615
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem4 354 1314 372 859
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 572 143569 092
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 781 9883 803 767
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem520 433540 992
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem160 125176 821
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro596 600596 600
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas596 600596 600
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm29 0039 337
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro13 932 88413 958 693
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem12 919 28912 879 098
Pārējie vērtspapīri1 013 5951 079 595
Eirosistēmas iekšējās prasības5 906 5825 946 425
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā116 472116 472
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm157 202157 202
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā5 632 9085 672 751
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi236 622228 817
PASĪVI26 102 70326 199 159
Banknotes apgrozībā5 649 7135 739 126
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā5 464 8155 415 671
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)5 464 8155 415 671
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm261 543680 843
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem3 847 7123 704 029
Saistības pret valdību2 286 0092 121 924
Pārējās saistības1 561 7031 582 105
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem31 72234 147
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem1 158 3501 531 659
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem295 577615 623
Eirosistēmas iekšējās saistības8 364 0617 377 503
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)8 364 0617 377 503
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības504 432480 237
Kapitāls un rezerves524 778620 321
Bilances datums: 31.07.2022
(tūkstošos eiro)
Publicēšanas datums: 12.08.2022
31.07.202230.06.2022
AKTĪVI26 199 15926 017 016
Zelts un zeltā izteiktās prasības368 615371 831
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem4 372 8594 260 318
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 569 092561 360
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 803 7673 698 958
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem540 992498 990
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem176 821162 475
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro596 600596 600
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas596 600596 600
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm9 33714 120
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro13 958 69313 958 930
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem12 879 09812 874 852
Pārējie vērtspapīri1 079 5951 084 078
Eirosistēmas iekšējās prasības5 946 4255 941 849
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā116 472116 472
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm157 202157 202
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā5 672 7515 668 175
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi228 817211 903
PASĪVI26 199 15926 017 016
Banknotes apgrozībā5 739 1265 745 522
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā5 415 6715 474 152
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)5 415 6715 474 152
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm680 843733 501
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem3 704 0293 646 531
Saistības pret valdību2 121 9242 041 646
Pārējās saistības1 582 1051 604 885
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem34 14763 525
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem1 531 6591 505 135
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem615 623723 992
Eirosistēmas iekšējās saistības7 377 5037 148 571
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)7 377 5037 148 571
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības480 237496 189
Kapitāls un rezerves620 321479 898
Bilances datums: 30.06.2022
(tūkstošos eiro)
Publicēšanas datums: 12.07.2022
(Precizēts 12.07.2022)
30.06.202231.05.2022
AKTĪVI26 017 01626 004 085
Zelts un zeltā izteiktās prasības371 831369 668
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem4 260 3184 262 488
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 561 360553 672
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 698 9583 708 816
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem498 990504 993
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem162 475163 459
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro596 600656 600
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas596 600616 600
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti40 000
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm14 1202 829
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro13 958 93013 924 192
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem12 874 85212 820 311
Pārējie vērtspapīri1 084 0781 103 881
Eirosistēmas iekšējās prasības5 941 8495 886 773
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā116 472116 472
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm157 202157 202
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā5 668 1755 613 099
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi211 903233 083
PASĪVI26 017 01626 004 085
Banknotes apgrozībā5 745 5225 714 504
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā5 474 1525 433 876
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)5 474 1525 433 876
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm733 501738 324
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem3 646 5313 684 629
Saistības pret valdību2 041 6462 038 619
Pārējās saistības1 604 8851 646 010
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem63 52557 437
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem1 505 1351 483 242
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem723 992715 527
Eirosistēmas iekšējās saistības7 148 5717 120 298
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)7 148 5717 120 298
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības496 189449 351
Kapitāls un rezerves479 898606 897
Bilances datums: 31.05.2022
(tūkstošos eiro)
31.05.202230.04.2022
AKTĪVI26 004 08525 972 136
Zelts un zeltā izteiktās prasības369 668388 801
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem4 262 4884 421 212
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 553 672559 873
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 708 8163 861 339
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem504 993535 528
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem163 459174 719
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro656 600616 600
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas616 600616 600
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti40 000
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm2 82920 413
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro13 924 19213 763 380
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem12 820 31112 650 790
Pārējie vērtspapīri1 103 8811 112 590
Eirosistēmas iekšējās prasības5 886 7735 844 954
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā116 472116 472
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm157 202157 202
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā5 613 0995 571 280
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi233 083206 529
PASĪVI26 004 08525 972 136
Banknotes apgrozībā5 714 5045 691 119
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā5 433 8765 557 560
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)5 433 8765 557 560
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm738 324728 444
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem3 684 6293 672 046
Saistības pret valdību2 038 6192 007 979
Pārējās saistības1 646 0101 664 067
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem57 43753 912
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem1 483 2421 625 732
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem715 527741 560
Eirosistēmas iekšējās saistības7 120 2986 722 509
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)7 120 2986 722 509
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības449 351539 038
Kapitāls un rezerves606 897640 216