Institucionālais ietvars

Latvijā par finanšu stabilitātes veicināšanu gādā vairākas iestādes - Latvijas Banka, Finanšu un kapitāla tirgus komisija un Finanšu ministrija, un katra dod savu artavu mērķa sasniegšanā.

 

Uzzināt vairāk

Makrouzraudzība

Makrouzraudzības politikas galvenais mērķis ir veicināt finanšu sistēmas stabilitāti kopumā, tai skaitā mazināt sistēmisku risku veidošanos un stiprināt finanšu sistēmas noturību. Makrouzraudzības lokā ir gan banku, gan nebanku finanšu sektors.

Uzzināt vairāk

Starptautiskā sadarbība

Latvijas finanšu stabilitātes politikā būtiska loma ir arī Eiropas Centrālajai bankai un Eiropas Savienības līmeņa makrouzraudzības iestādei.

Baltijas un Ziemeļu valstu finanšu sistēmas ir savstarpēji saistītas, tādēļ šo valstu centrālās bankas un citas iestādes izveidojušas un uztur vairākas pastāvīgas sadarbības formas.

Uzzināt vairāk

Finanšu stabilitātes pārskats

Ik gadu Latvijas Banka publicē Finanšu stabilitātes pārskatu, kurā ietverta analīze par Latvijas finanšu sistēmas attīstību un sistēmiskajiem riskiem, kas varētu apdraudēt finanšu sistēmas stabilitāti.

Uzzināt vairāk