Finanšu stabilitāte un makrouzraudzības politika

Viens no Latvijas Bankas uzdevumiem ir veicināt Latvijas finanšu sistēmas stabilitāti - noteikt un īstenot makrouzraudzības politiku.

Uzzināt vairāk
Uzzināt vairāk

Sadarbība ar citām institūcijām

Uzzināt vairāk