Publicēts: 25.03.2019. Aktualizēts: 20.03.2023.

 

Naudas atmazgāšanas novēršanas pārvaldes Audita daļa veic finanšu tirgus dalībnieku uzraudzību ar mērķi pārliecināties, kā tie ievēro noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju risku pārvaldības prasības.

Ja Tu vēlies iegūt nenovērtējamu pieredzi auditu veikšanā finanšu noziegumu apkarošanas jomā, un ir vēlme pilnveidot savu profesionālo pieredzi, iespējams darbs Latvijas Bankā ir atbilstošākā Tava darba vieta. Aicinām pievienoties mūsu komandai!

NOZĪMĪGĀKIE PIENĀKUMI:

 • pārbaudes grupas sastāvā (vai individuāli) veikt finanšu tirgus dalībnieku klātienes un neklātienes pārbaudes atbilstoši pārbaudes metodoloģijai ar mērķi novērtēt finanšu tirgus dalībnieku iekšējas kontroles sistēmas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) un sankciju risku pārvaldības jomā atbilstību un darbības efektivitāti (pārbaudes);
 • dokumentēt pārbaužu rezultātus un sagatavot slēdzienus par veikto pārbaužu rezultātiem;
 • piedalīties finanšu tirgus dalībnieku sniegto iebildumu un informācijas par veiktajiem pasākumiem pārbaudes atklāto trūkumu novēršanai analīzē, veikt pēcpārbaudes un apspriest strīdīgos jautājumus ar finanšu tirgus dalībniekiem;
 • sagatavot dokumentus, lai nodrošinātu finanšu tirgus dalībnieku darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām NILLTPFN un nacionālo un starptautisko sankciju jomā;
 • sadarboties ar ārvalstu finanšu tirgus uzraudzības iestādēm NILLTPFN un nacionālo un starptautisko sankciju jautājumos, piedalīties pārrobežu finanšu tirgus dalībnieku grupu uzraudzības kolēģijās.

NEPIECIEŠAMĀS PRASĪBAS:

 • bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās zinātnēs (ekonomikā vai finanšu vadībā), tiesību zinātnēs vai dabas zinātnēs (matemātikā);
 • ne mazāk kā trīs gadu profesionālās darbības pieredze finanšu tirgus jomā;
 • Latvijas un Eiropas Savienības normatīvo aktu pārzināšana NILLTPFN jomā;
 • pieredze darbā ar jautājumiem, kas saistīti ar NILLTPFN un sankciju risku pārvaldību;
 • zināšanas par audita principiem, metodēm, standartiem, audita veikšanas metodiku;
 • par priekšrocību tiks uzskatīts CAMS vai ICA sertifikāts;
 • par priekšrocību tiks uzskatītas zināšanas IT un/vai Pārvaldības (Governance)  jomā;
 • teicamas latviešu un labas angļu valodas zināšanas;
 • labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office);
 • patstāvīga analītiskā darba iemaņas, augsta atbildība, precizitāte darba uzdevumu izpildē un labas komunikācijas prasmes.

PIEDĀVĀJAM:

 • interesantu, atbildīgu un dinamisku darbu sakārtotā un ērtā darba vidē;
 • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi un kvalifikāciju, un  pieredzes apmaiņu ar starptautiskajiem sadarbības partneriem;
 • iespēju kombinēt darbu attālināti ar darbu klātienē lieliski aprīkotā darbavietā Rīgas centrā, un elastīgu darba laiku;
 • ieguldījumam atbilstošu, konkurētspējīgu atalgojumu (mēneša darba algas amplitūda no 2,000 EUR līdz 2,400 EUR pirms nodokļu nomaksas, atbilstoši kandidāta profesionālajai pieredzei un kvalifikācijai), sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu.

PIETEIKŠANĀS:

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2023. gada 21. martam uz e-pasta adresi Atlase@bank.lv. Uzziņas pa tālr. 67022318.

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri tiks virzīti konkursa nākamajai atlases kārtai!

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā atlases konkursa norisi. Personas datu pārzinis: Latvijas Banka, reģ. Nr. LV90000158236, K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: datuaizsardziba@bank.lv, papildinformācija par personas datu apstrādi Latvijas Bankā https://www.bank.lv/par-mums/noderigi/personas-datu-apstrade

 

Lai nodrošinātu statistiskās informācijas atbilstīgu izplatīšanu Latvijas Bankas tīmekļvietnes statistikas datubāzē INTS un kāpinātu datu analīzes jaudu statistikā, mēs meklējam kvalificētu, prasmīgu un radošu kolēģi, kas vēlētos pieņemt jaunu profesionālo izaicinājumu saistībā ar informācijas sistēmu pilnveides pieprasījumu sagatavošanu un jaunu datu avotu datu analīzi.

Ja redzi sevi šajā lomā, aicinām Tevi pievienoties Latvijas Bankas komandai Statistikas pārvaldes Statistikas attīstības daļā statistikas informācijas sistēmanalītiķa/-es amatā (darba līgums uz noteiktu laiku).

NOZĪMĪGĀKIE PIENĀKUMI

 • Saistībā ar datu kubu izstrādi un pilnveidi statistisko datu publiskošanai Latvijas Bankas tīmekļvietnes statistikas datubāzē INTS:
  • sagatavot statistikas sistēmu programmnodrošinājuma izstrādes un pilnveides pieprasījumus,
  • veikt izstrādātā programmnodrošinājuma pārbaudi,
  • apmācīt un konsultēt statistikas sistēmu lietotājus;
 • sagatavot priekšlikumus un veikt datu analīzi jaunu datu avotu izmantošanai statistikā;
 • sagatavot statistiskos datus nestandarta datu pieprasījumu gadījumos un veikt datu pārbaudi datubāzes līmenī.

NEPIECIEŠAMĀS PRASĪBAS

 • Akadēmiskā augstākā izglītība bakalaurs vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (5. profesionālās kvalifikācijas līmenis) datorzinātnēs vai sociālajās zinātnēs (ekonomikā, finanšu vai biznesa vadībā);
 • zināšanas un pieredze datu analītikā, izmantojot mūsdienīgus analītiskos rīkus (piemēram, Python, R programmēšanas valoda, PowerBI), un darbā ar relāciju datubāzēm un statistikas programmām (piemēram, Demetra, SAS, SQL);
 • vismaz triju gadu darba pieredze informācijas sistēmu izstrādes vai pilnveides prasību specificēšanā, ieviešanā un programmnodrošinājuma pārbaudē;
 • augsta atbildība, uzmanība un precizitāte darba uzdevumu izpildē;
 • dzīva interese par datu analīzi un vēlme dalīties ar savām zināšanām ar kolēģiem;
 • teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas.

PIEDĀVĀJAM:

 • Iespēju sniegt ieguldījumu publicējamās statistiskās informācijas klāsta paplašināšanā un statistikas sistēmu attīstībā;
 • iespēju pilnveidot statistikas datu kvalitāti, paplašinot izmantojamo datu avotu klāstu;
 • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi un kvalifikāciju un paplašināt zināšanas;
 • dinamisku, draudzīgu komandu, kas tiecas uz pastāvīgu attīstību un labu sadarbspēju;
 • interesantu, atbildīgu un dinamisku darbu sakārtotā un ērtā darba vidē;
 • elastīgu darba laiku un iespēju kombinēt darbu attālināti ar darbu klātienē lieliski aprīkotā darbavietā Rīgas centrā;
 • sociālās garantijas un ieguldījumam atbilstošu, konkurētspējīgu atalgojumu (mēneša darba alga no 2000 EUR pirms nodokļu nomaksas atbilstoši kandidāta profesionālajai pieredzei un kvalifikācijai).

PIETEIKŠANĀS

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2023. gada 2. aprīlim uz e-pasta adresi Atlase@bank.lv.

Uzziņas pa tālr. 67022318.

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri tiks virzīti konkursa nākamajai atlases kārtai!

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā atlases konkursa norisi. Personas datu pārzinis: Latvijas Banka, reģ. Nr. LV90000158236,

K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: datuaizsardziba@bank.lv, papildinformācija par personas datu apstrādi Latvijas Bankā https://www.bank.lv/par-mums/noderigi/personas-datu-apstrade.