Publicēts: 25.03.2019. Aktualizēts: 24.11.2022.

IT uzraudzības eksperta amata vieta (iesniegšanas termiņš - 12.12.2022.)

lb sludinajums is uzraugs

Auditora amata vieta (iesniegšanas termiņš - 06.12.2022.)

Latvijas Bankas darba sludinājums auditors

Vecākā/galvenā auditora amata vieta (iesniegšanas termiņš - 06.12.2022.)

Latvijas Bankas darba sludinājums vecākais auditors

Vecākā finanšu tirgus analītiķa amata vieta (iesniegšanas termiņš - 05.12.2022.)

Latvijas Bankas darba sludinājums vecākais finanšu tirgus analītiķis

Vecākā/galvenā Full-stack programmētāja amata vieta (iesniegšanas termiņš - 30.11.2022.)

Latvijas Bankas darba sludinājums full stack programmētājs

Maksājumu un finanšu tirgus analītiķa amata vieta (iesniegšanas termiņš 30.11.2022.)

Latvijas Bankas darba sludinājums maksājumu analītiķis