Publicēts: 18.05.2016. Aktualizēts: 03.01.2022.

Bibliotēkas uzdevums ir nodrošināt Latvijas Bankas darbiniekus ar pētniecībai un ikdienas darbam nepieciešamo informāciju.

Bibliotēkas fondā pieejami 5 500 izdevumu – monogrāfijas, vārdnīcas un rokasgrāmatas galvenokārt par ekonomiku, finansēm, Eiropas Savienību, Eirosistēmu, banku lietām un likumdošanu.

Sākot ar 1995. gadu, izdevumi tiek reģistrēti elektroniskajā katalogā Alise.

Ar elektroniskajā katalogā izvēlētajām grāmatām var iepazīties 

Latvijas Bankas ēkā Rīgā, K. Valdemāra ielā 2A,
iepriekš sazinoties ar bibliotēkas vadītāju Gunitu Eberti (tālr.: 67022225, e-pasts: gunita.eberte@bank.lv

Bibliotēkas darba laiks:

pirmdienās – ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.30
piektdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 16.15