Eiropas Savienība

Latvijas Banka veic analīzi, piedalās lēmumu pieņemšanā un īstenošanā, lai Latvijas un Eiropas Savienības interesēs rūpētos par sekmīgu un stabilu eiro zonas darbību.

Uzzināt vairāk

Starptautiskais Valūtas fonds

Latvijas Banka koordinē Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) jautājumus Latvijā un globālās ekonomikas problēmu risinājumus SVF meklē kopā ar Baltijas un Ziemeļvalstīm.

Uzzināt vairāk

Citi sadarbības partneri

Latvijas Banka piedalās SNB, OECD un NGFS darbā un veicina divpusējo un reģionālo sadarbību ar centrālajām bankām un citiem partneriem.

SNB ir pasaules centrālo banku sadarbības un pieredzes apmaiņas forums (Bank for International Settlements), OECD – pasaules attīstīto valstu analītikas centrs, bet NGFS - forums centrālajām bankām "zaļo" finanšu veicināšanai.

Uzzināt vairāk