Publicēts: 03.11.2010. Aktualizēts: 21.11.2022.
  Pārskata periods Dati Iepriekšējā gada atbilstošā perioda dati
Nominālais IKP (milj. eiro) 2022 Q2 9742 8272
Reālais IKP (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2022 Q2 2.9 10.1
Reālais IKP (ātrais novērtējums; salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %)      
       
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2022 IX -1.7 6.7
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2022 IX 1.8 4.0
       
Reģistrētā bezdarba līmenis (%) 2022 VIII 5.8 6.5
Reālās algas (neto) pārmaiņas (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2022 Q2 -7.6 9.6
       
Gada inflācija (SPCI, %) 2022 X 21.7 6.0
PCI (salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi; %) 2022 X 21.8 6.0
       
Eksports (milj. eiro) 2022 VII 1595.4 1328
Imports (milj. eiro) 2022 VII 2237.3  1747
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro) 2022 VII -641.9 -419
Tekošā konta saldo (milj. eiro) 2022 Q2 -913 -760
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%) 2022 Q2 -9.6 -9.3
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsmas; milj. eiro) 2022 Q2 315 475
       
Valsts konsolidētā kopbudžeta finansiālā bilance (no gada sākuma; milj. eiro) 2022 VII -98.2 -872.9
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP) 2022 VII 41.4 41.4


Avots: Latvijas Republikas Valsts kases, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati.