Publicēts: 07.12.2022. Aktualizēts: 27.12.2022.

Lai veicinātu Latvijas Bankas uzraudzīto finanšu tirgus dalībnieku līdzdalību finanšu tirgus un tā dalībnieku darbības regulēšanas un uzraudzības, noregulējuma piemērošanas un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanas jomā, Latvijas Banka izveidojusi konsultatīvu institūciju – konsultatīvo finanšu tirgus padomi.

Konsultatīvo finanšu tirgus padomi veido visu Latvijas Bankas uzraudzīto finanšu tirgus dalībnieku biedrību deleģētie pārstāvji un trīs Latvijas Bankas pārstāvji. Konsultatīvās finanšu tirgus padomes personālsastāvu apstiprina Latvijas Bankas prezidents.

Konsultatīvās finanšu tirgus padomes uzdevumi:

  • sniegt priekšlikumus par Latvijas Bankas noteikumu projektiem,
  • sniegt viedokli par plānotajiem Latvijas Bankas nākamā gada izdevumiem finanšu tirgus un tā dalībnieku darbības regulēšanai un uzraudzībai, noregulējuma piemērošanai un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanai, 
  • sniegt vērtējumu par kompensāciju izmaksas sistēmu līdzekļu uzkrāšanas un no tām veikto atlīdzību izmaksu rezultātiem.

Konsultatīvās finanšu tirgus padomes sastāvs:

vadītājs –

Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš KAZĀKS;

locekļi:

Latvijas Apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis ABĀŠINS;
Nebanku finanšu pakalpojumu sniedzēju asociācijas valdes loceklis Andris ARHIPENKO;
Latvijas Profesionālo apdrošināšanas brokeru asociācijas valdes priekšsēdētājs Agris AUCE;
Latvijas Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētāja Sanita BAJĀRE;
Latvijas Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas iestāžu asociācijas valdes priekšsēdētājs Dmitrijs KAČANOVS;
Latvijas Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību savienības valdes loceklis Artūrs KORBUTS;
Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas valdes priekšsēdētājs Aigars KRŪMS;
Latvijas Privātā un riska kapitāla asociācijas valdes priekšsēdētāja Anita MATISONE;
Latvijas Bankas padomes locekle, Latvijas Bankas noregulējuma komitejas vadītāja Ilze POSUMA;
Latvijas Bankas prezidenta vietniece, Latvijas Bankas uzraudzības komitejas vadītāja Santa PURGAILE.