Publicēts: 05.03.2012. Aktualizēts: 07.06.2012.

Vidējās naudas rādītājs, kas ietver M1 un eiro zonas rezidentu MFI veiktos noguldījumus ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem ieskaitot (īstermiņa krājnoguldījumus) un noguldījumus ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem ieskaitot (īstermiņa noguldījumus).
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Centrālās bankas metodoloģijai.