Publicēts: 14.03.2015. Aktualizēts: 06.04.2022.

Latvijas Bankas gada pārskats (ISSN 1407-1797)* – nozīmīgākā publikācija par centrālās bankas darbību – tiek izdots kopš 1992. gada latviešu un angļu valodā.

Gada pārskatā ietverti Latvijas Bankas finanšu pārskati, informācija par Latvijas Bankas darbības jomām un tajās paveikto iepriekšējā gadā, kā arī raksturota ekonomiskā vide un monetārā politika iepriekšējā gadā.

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Arhīvs

 


* (1996. gadā - ISBN 9984-9092-8-X, 1995. gadā - ISBN 9984-9092-4-7, 1994. gadā - ISBN 9984-9092-1-2, 1993. gadā - ISBN 9984-9040-0-8).